Friday, 22 January 2016

Surah Ar-Rad (1~20){13} AR-RA’D (Petir)
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

AR-RA’D, dari ayat 1~10.

AR-RA’D, dari ayat 11~20.
Sumber,

                                                                 ................ Next (coming) 


Following Twitter, .